söndag 21 oktober 2007

Uppe på full höjd

Vi har nått full höjd på murandet.
Det vill säga 260cm. Det översta skiftet består av U-element som vi sedan ska amera och gjuta i. Detta ger en "stödkrage" runt hela huset.
På bilden ser man uteplatsen och stolpen som ska hålla upp limträbalkarna som takstolarna i sin tur ska vila på.

Inga kommentarer: