onsdag 24 oktober 2007

Du vet väl om att du kan prenumerera på inlägg?

Genom RSS så kan du få alla inlägg i denna blog skickade till dig istället för att gå in och titta här varje dag.

Bläddra längst ner på sidan och tryck på länken där det står "Prenumerera på: Inlägg (Atom) ".

Du behöver en RSS-läsare vilket du troligvis har i och med senaste Internet Explorer v. 7, Outlook 2007 osv.

Inga kommentarer: