måndag 15 juni 2009

Börjat plattsättningen på baksidan

Det blir drygt 60 kvadrat med plattor på baksidan. Har börjat lägga bärlagret (0-40 stenkross). Innan dess så har allt mäts upp, jämnas till och fiberduk lagts.
Plattorna har jag fått från några grannar i området då de rivit upp 
sina uppfarter och de hade samma plattor (lätt röda betongplattor 35x35 cm). Senaste beräkningen visar dock att det kan fattas några kvadrat... 

Röret i mitten på baksidan är en extra brunn som jag grävt ner. Brunnen har ett brädavlopp anslutet till dagvattnet. Man vill helst inte att vattnet ska rinna mot huset.

Inga kommentarer: