måndag 10 september 2007

Kabel


Det hittades en el-kabel som gick tvärs genom tomten och under det blivande huset. Denna kabel fanns inte på några ritningar och kabelanvisningen hade inte markerat den heller. Efter diskussioner med EoN så gick de att flytta kabeln utan kostnad.

Inga kommentarer: